TỰ HÀO MANG UPTODATE VỀ VỚI CỘNG ĐỒNG Y KHOA VIỆT NAM

Cam kết chất lượng dịch vụ

Tin cậy

Dịch vụ chưa từng gián đoạn trong hơn 8 năm, cung cấp bởi bác sĩ, dành cho bác sĩ

Đầy đủ tính năng

Duy trì đăng nhập đồng thời trên 3 thiết bị (02 Mobile, 01 PC/Laptop). Không có giới hạn về mặt nội dung.

Tiết Kiệm

1.000.000 VNĐ/ 1 năm đăng ký lần đầu
8.00.000 VNĐ/ 1 năm khi gia hạn
Gái tốtnhất trên thị trường, so với $299/ 1 năm giá chính thức.

Nhanh chóng

Cam kết bàn giao tài khoản, thực hiện các yêu cầu hỗ trợ trong vòng 24 giờ

Sau 4 năm phát triển, kể từ 04/2020 chúng tôi thực hiện điều chỉnh giảm giá cho tài khoản UpToDate và bổ sung thêm một số dịch vụ khác mà chúng tôi có thể cung cấp tới quí bác sĩ và sinh viên y khoa. Tài khoản UpToDate vẫn sẽ giữ vững vai trò tiên phong và chất lượng dịch vụ giống như những ngày đầu.

Giới thiệu

UpToDate- Smarter Decisions, Better Care

Y học không phải là ngành khoa học bất biến. Thông tin y khoa đang gia tăng và thay đổi không ngừng, làm sao để người bác sĩ luôn cập nhật được các vấn đề mới một cách chính xác? Uptodate liên kết với tất cả cơ sở dữ liệu, nghiên cứu y khoa trên thế giới, đưa ra khuyến cáo giúp các bác sĩ giải quyết vấn đề đặt ra trong thực hành lâm sàng một cách trực tiếp, nhanh chóng, cải thiện hiệu quả điều trị. Chúng tôi tin Uptodate sẽ thay đổi cách nhìn của bạn về y học.

Bài viết

Liên hệ