Miễn phí Anatomy.tv công cụ học giải phẫu nổi tiếng của Primal Pictures

  Anatomy.tv, tiền thân là Primal’s 3D Atlas of Human Anatomy, một sản phẩm nổi tiếng của Primal Pictures- công ty chuyên sản xuất các phương tiện minh họa về hình ảnh y khoa. Hiện nay, Primal Pictures không còn sản xuất và bán bộ DVD giải phẫu nổi tiếng này nữa, một phần có[…]

Một Số Công Cụ Trợ Giúp Học Tập Và Thực Hành Y Khoa

Đây là những công cụ y khoa được tôi sưu tầm trên nhiều diễn đàn trên thế giới. Trong số chúng, một số được thừa nhận rộng rãi là mang lại hiệu quả tích cực, đáng kể cải thiện chất lượng điều trị và chăm sóc bệnh nhân, một số khác theo tôi nghĩ sẽ[…]